Η Βιβλιοθήκη του Κέντρου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μονογραφιών, περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, καταλόγων και ανατύπων. Καλύπτει κυρίως θέματα της τεχνολογίας και της ιστορίας της κεραμικής (ιδιαίτερα των νεότερων χρόνων), αλλά και θέματα Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Λαογραφίας, Εθνολογίας, κ.ά.