Ιουλιος – July 2017 / Κεραμικά και θάλασσα – Ceramics and the sea

Είναι αμφίβολο η Ελλάδα να είχε τόσο πλούσια αγγειοπλαστική παράδοση εάν δεν

ήταν μια χώρα που περιβάλλεται από τη θάλασσα. Μέχρι τα μέσα του 20 ου η

μεταφορά των εύθραυστων αγγείων ήταν πολύ πιο εύκολη δια θαλάσσης καθόσον οι

χερσαίοι δρόμοι ήταν ελάχιστοι, ο σιδηρόδρομος ήταν ακριβός και οι μεταφορές

γίνονταν κυρίως με μικρά κάρα. Ωστόσο τα διάσπαρτα αγγειοπλαστεία κοντά στις

ακτές μπορούσαν εύκολα να διοχετεύσουν την παραγωγή τους στα μικρά καΐκια που

παρέπλεαν συνεχώς τις ακτές, διακινώντας αγαθά και ανθρώπους. Ο μεγάλος αριθμός

αυτών των εργαστηρίων και η αέναη κίνηση των κεραμικών τους δημιούργησαν μια

πλειάδα κεραμικών μορφών και ρυθμών. Λόγω της θάλασσας αναπτύχθηκε στην

Ελλάδα μια πλούσια αγγειοπλαστική παράδοση, μοναδική στη Μεσόγειο.

Κείμενο : Νίκος Λιάρος

July 2017 – Ceramics and the sea

It is doubtful that Greece would have had such a rich pottery tradition if it were not a

country surrounded by the sea. By the middle of the 20th century, the transport of

fragile vessels was much easier by sea, as there were few land roads, railways were

expensive, and transport was mainly done with small carts. However, the scattered

potteries near the coasts could easily channel their production into the small boats that

were regularly sailing along the shores, moving goods and people. The great number

of these workshops and the frequent and easy transport of their ceramics created a

multitude of ceramic forms and rhythms. Due to the sea, a rich pottery tradition has

been developed in Greece, unique in the Mediterranean.

Text : Nikos Liaros

Translation : K.D. Vitelli

Λεζάντες Φωτογραφιών

1: Στάμνες στην παραλία. Μέσα 20 ου αι. (αρχείο ΚΜΝΚ). Jugs on the beach. Mid 20 th

c. (CSMC archive)

2. Έμπορος κεραμικών στο λιμάνι της Αίγινας. Ταχυδρομική κάρτα περίπου 1930.

(Αρχείο ΚΜΝΚ). Pottery merchant at Aegina port. Card postal c. 1930. (CSMC

archive)

3. Φόρτωμα κεραμικών στη βάρκα. Σίφνος 1960. (φωτογραφία R. Hampe – αρχεία

πανεπιστημίου της Χαιδελβέργης. Loading pots on the boat, Siphnos 1960. (R.

Hampe photograph- University of Heidelberg archives)