Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής διεξάγει επιτόπιες έρευνες σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων έχει αποτυπώσει παραδοσιακά εργαστήρια και κλιβάνους, έχει καταγράψει τη διαδικασία παραγωγής κεραμικής, έχει κινηματογραφήσει τους παραδοσιακούς αγγειοπλάστες εν δράσει.

Παράλληλα το προσωπικό του και οι επιστημονικοί συνεργάτες διεξάγουν μελέτες και συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Καρπός των ερευνητικών αυτών δράσεων είναι η έκδοση βιβλίων, η δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδριών.