Η Σάμος είχε στους νεότερους χρόνους σημαντικότατη κεραμική παραγωγή. Δύο ήταν τα κυριότερα αγγειοπλαστικά κέντρα, στο χωριό Μαυρατζέοι και στο Καρλόβασι. Στις φωτογραφίες δύο κεραμικά από κόκκινο πηλό, επιχρισμένα με λευκό μπαντανά από τα εργαστήρια του Καρλοβασίου.

Ζωγραφισμένα σχεδόν με γοητευτική αφέλεια, από τους ίδιους τους αγγειοπλάστες ή τις γυναίκες τους, γύρω στο 1960.

Από τις συλλογές του Μουσείου.