Εκπαίδευση

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2023-2024

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

 

Για να προγραμματίσετε εκπαιδευτική επίσκεψη με τη σχολική σας ομάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το μουσείο από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες 10.00-15.00, στο τηλέφωνο 2103318491.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν ως κεντρικό άξονα τη νεότερη κεραμική και τις εκφάνσεις της, απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, λειτουργούν καθημερινά, είναι βιωματικά και προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ομάδας.