Δράσεις

5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ