Ιταλικά πιάτα στο Αιγαίο – Italian plates in the Aegean Τα αγγεία είχαν πάντα και άλλες λειτουργίες πέραν της συνηθισμένης για αποθήκευση και κατανάλωση τροφής. Χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβολα κύρους, φορείς πολιτικών και πολιτιστικών μηνυμάτων, σηματοδότησαν τελετουργίες. Τα πιάτα ήταν το κατεξοχήν σκεύος που χρησιμοποιήθηκε ως κοινωνικό σύμβολο. Οι λόγοι είναι…...