Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής προχώρησε σε νέα έκδοση (2023) του αγαπημένου παραμυθιού των παιδιών

«Μια πήλινη χούφτα». Πρόκειται για επανέκδοση – σε  μια φρέσκια εκδοχή – της πάντα διαχρονικής  και με παιδαγωγικό

περιεχόμενο ιστορίας της Καλλιόπη Κύρδη για τον τρόπο που ο πρωτόγονος άνθρωπος ανακάλυψε τον πηλό.

 

    

 

 

Η επανέκδοση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.