Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής είναι ένας φορέας που αναπτύσσει πολυσχιδείς μουσειακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. Το ίδρυμα επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους φορείς, τη συμμετοχή σε δίκτυα, την μεταφορά των δραστηριοτήτων του «εκτός των τειχών». Αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων της Αθήνας, έχει σταθερή συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, υλοποιεί από κοινού δράσεις με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, τις ξένες Πρεσβείες, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Παραδοσιακής Κεραμικής Αετοφωλιάς Τήνου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού Πεδιάδος, το Δίκτυο Νεότερης Κεραμικής κ.α.

Συμμετέχει στα διεθνή συνέδρια της Association Internationale pour l’Etude des Céramiques Médiévales et Modernes en Méditerranée καθώς και σε άλλους διεθνείς ερευνητικούς φορείς. Στους χώρους του φιλοξενούνται εκθέσεις κεραμικής και εικαστικών, μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις πολιτισμού.