Νέα

“Ο ΠΗΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ”

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Εργαστήρια για ΑΜΕΑ

 

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου με τίτλο “Ο ΠΗΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ” απευθύνεται σε Ειδικά Σχολεία και άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρία και έχει βασικό στόχο το συγκερασμό της διαφορετικότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των συμμετεχόντων, αλλά και την χωρίς αποκλεισμούς δυνατότητα πρόσβασης στη συλλογή του μουσείου.

 

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το γήινο υλικό του πηλού, να εκφραστούν μέσα από αυτό και να εξοικειωθούν με το μουσειακό περιβάλλον.

 

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους ωφελούμενους και υλοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία με την ομάδα ‘ΑΝΑΣΣΑ.

 

Με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.