Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

 

 

Για να προγραμματίσετε εκπαιδευτική επίσκεψη με τη σχολική σας ομάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το μουσείο από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες 10.00-15.00, στο τηλέφωνο 2103318491.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν ως κεντρικό άξονα τη νεότερη κεραμική και τις εκφάνσεις της, απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, λειτουργούν καθημερινά, είναι βιωματικά και προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ομάδας.